REFERENCE

ELEKTRODISTIBUCIJSKI OBJEKTI

Veganska restavracija na Partizanski cesti v Mariboru

Vgradnja 20kV stikalnih celic za napajanje poslovno proizvodnega kompleksa Paloma v RTP Sladki vrh

SN kablovod RTP Melje – TP UKC Maribor

ELEKTRODISTIBUCIJSKI OBJEKTI

Obnova telovadnice na OŠ France Prešeren v Mariboru

Prenova kuhinje na OŠ Franc Rozman Stane v Mariboru

Celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem polju

Trgovina Lidl na Pobreški cesti v Mariboru

Montaža talnih doz v Eurpoarku Maribor

Prizidava ČN Majšperk in tlačni vod fekalne kanalizacijeiz zaselka Breg

Odstranitev obstoječe in gradnja nove transformatorske postaje z dizel agregatom

Vrtec Hoče

Trgovina Hofer v Šmarju pri Jelšah

TP 20/0,4kV Dravograjska cesta in vključitev v SN in NN omrežje

Delno kabliranje DV 20kV Tomaž pri deponiji Dobrava v Ormožu

Tržnica Ptuj

Prenova poslovalnice NKBM na Teznu v Maribor

Prenova poslovalnice NKBM v Europarku Maribor

Nadzor pri izvedbi CNS na objektih RCA in RCB

Stanovanjska hiša Geršak

Prenova lokala TOP 115 v Europark Maribor