O podjetju
Reference
Kontakt
Projektiranje elektroenergetskih naprav

Reference
Elektrodistribucijski objekti
Industrijski, obrtni in drugi objekti
Izobraževalni, vzgojno varstveni in kulturni objekti
Stanovanjski objekti
Gostinstvo, turizem, trgovina in šport
Gradbeni nadzori
 
RTP 110/20kV Podvelka
Elektro Maribor d.d.
Ureditev EE vodov – krožišèe Hofer Ptuj
Lineal d.o.o.
Demontaža DV 2x20kV Sladki Vrh - Šentilj
Štajerski inženiring d.o.o.
EE napajanje obrtne cone B20 – Stol Kamnik
Lineal d.o.o.
Ureditev EE vodov na trasi avtoceste Slivnica - Draženci
Elektro Maribor d.d.
Cestninska postaja Dolinsko
Lineal d.o.o.
Napajanje tovarne z el. energijo 10/0,4kV, 3MVA
TDR-Legure d.o.o.
Ureditev EE vodov na trasi avtoceste Maribor - Lenart
PAP Avtomatika d.o.o.
Napajanje tovarne z el. energijo 110/10/0,4kV, 40MVA
Solarvalue d.o.o.
Rekonstrukcija transformatorske postaje TP Meles
Ecopower d.o.o.
EE napajanje obrtno storitvene cone Srmin - Koper
IBE d.d.
Ureditev EE vodov na lokalni cesti v Rogaški Slatini
Lineald.o.o.
Transformatorska postaja TP Gramoznica v Zlatolièju
Konstruktor d.d.
EE napajanje športno rekreacijskega centra Ruše
Obèina Ruše
Transformatorska postaja TP Èistilna naprava v papirnici Vevèe
Hereschwerke d.o.o.
Transformatorska postaja TP Mega-metal 2
TDR-Trading d.o.o.
NN razvod 400V v Hladilnici Kikinda 2x1,6 MVA
LTH d.d.
Rekonstrukcija 20kV razvoda RTP 110/20kV Tezno
Elektro Maribor d.d.
Zamenjava 110kV opreme v RTP 110/10kV Karbid
TDR-Metalurgija d.d.
Rekonstrukcija transformatorske postaje TP 4
TDR-Metalurgija d.d.
Zamenjava 20kV bloka v TP Telekom Celje
Telekom Slovenije d.d.
Zamenjava NN opreme v TP TK center Maribor
Telekom Slovenije d.d.
10kV kabelska povezava 20MVA, TP Karbid – TP Ferosilicij
TDR-Metalurgija d.d.
10kV kompenzacija jalove energije v TP Korund
Treibacher schleifmittel d.o.o.
Transformatorska postaja TP ADK zunanja 20/0,4kV 2x1000kVA
TDR Trading d.o.o.
Transformatorska postaja TP ADK notranja 20/0,4kV 2x1000kVA
TDR Trading d.o.o.
Transformatorska postaja TP 1 SODO TDR RUŠE 20/0,4kV, 1000kVA
SODO d.o.o.
Transformatorska postaja TP 2 SODO TDR RUŠE 20/0,4kV, 6300kVA
SODO d.o.o.
Diesel elektrarna oljarna Krajnc, 110kW
TDR Trading d.o.o.
Transformatorska postaja TP Severna obvoznica v Ljubljani 20/0,4kV, 2x1000kVA
Arhivolta d.o.o.
Provizorij razdelilna postaja 20kV Podvelka
Elektro Maribor d.d.
Transformatorska postaja TP Hoèe – kogeneracija 20/0,4kV, 630kVA
Obèina Hoèe – Slivnica
Zamenjava regulacijskega transformatorja 6,3MVA v TP Korund
Treibacher schleifmittel d.o.o.
Zamenjava transformatorja 10/0,5kV v TP 6
Treibacher schleifmittel d.o.o.
Vkljuèitev TP Kogeneracija Meles v SN omrežje
TDR Trading d.o.o.
Rekonstrukcija TP SX Maribor 2×1000kVA
Telekom d.d.
Vkljuèitev TP Florjanèiè v SN omrežje
Florjanèiè tisk d.o.o.
Rekonstrukcija TP Metalna 2
SODO d.o.o.
Energetsko napajanje sistemskih prostorov na PLC Maribor
Pošta Slovenije d.o.o.
SN kablovodi TP Ruše-Geberit – TP TDR2, TP TDR2 – TP TDR 1, TP TDR 1 – RTP Ruše
SODO d.o.o.
Rekonstrukcija TP Hoèe – Atmos
SODO d.o.o.
Ureditev napajanja in merilnih mest v kompleksu Nafta Lendava
SODO d.o.o.
Veèje število NN prikljuèkov za razne objekte
O piškotkih | (c) 2009 Pelen d.o.o. izdelava: Madison Systems d.o.o

Opozorilo

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja "piškotke".
Kaj so piškotki in katere uporabljamo preberite tukaj.
Ali dovolite shranjevanje piškotkov na vaš računalnik?

Vaša izbira se bo shranila na vaš računalnik.